GIấy phép đăng ký kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC THẢO NABI

MST - 0317545468 ngày cấp: 31/10/2022

email: support@nabiherbs.com.vn