Chính sách khiếu nại

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại tại Nabiherbs Store

Nabiherbs Store có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến các giao dịch tại website của chúng tôi Khi xảy ra tranh chấp, Nabiherbs Store đề cao giải pháp bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, đàm phán. Chúng tôi thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về sản phẩm của Nabiherbs qua email: info@nabiherbs.com.vn. Hoặc có thể liên hệ qua hotline 0832994066 để phản ánh vấn đề đang gặp phải.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Nabiherbs tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của tình hình được khiếu nại thì chúng tôi sẽ nhanh chóng có những phương án phù hợp để giải quyết triệt để trong thời gian sớm nhất.

Bước 3: Trong trường hợp tranh chấp vấn đề nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Nabiherbs, chúng tôi sẽ phối hợp cùng với khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Hơn ai hết, Nabiherbs tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Các bên bao gồm Nabiherbs và người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Xin chân thành cảm ơn.