Sản Phẩm Mới

-%
Trà Húng Chanh Trần Bì Trà Húng Chanh Trần Bì
140,000₫ 140,000₫
-%
Trà Diếp Cá Trà Diếp Cá
125,000₫ 125,000₫

Trà Diếp Cá Hygie

125,000₫ 125,000₫

-%
Trà Hoa Cúc Trà Hoa Cúc
140,000₫ 140,000₫

Trà Hoa Cúc Hygie

140,000₫ 140,000₫

-%
Trà Gừng Mật Ong Trà Gừng Mật Ong
125,000₫ 125,000₫

Trà Gừng Mật Ong Hygie

125,000₫ 125,000₫

-%
Trà Rau Om Tía Trà Rau Om Tía
125,000₫ 125,000₫

Trà Rau Om Tía Hygie

125,000₫ 125,000₫